Tel:(86)0771 4730959 

Email: innoed@gxufl.com

Address: No.19, Wuhe Avenue, Qingxiu District, Nanning, Guangxi, China